اعلانات سایت

نحوه برگزاری کلاسها

نحوه برگزاری کلاسها

از کارشناس سامانه در
Number of replies: 0

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

به اطلاع میرساند که بنا به تصمیمات ستاد ملی کرونا از تاریخ 1400/11/30 تا پایان اسفند 1400 کلاسهای دانشگاه به صورت غیر حضوری و در سامانه آموزش الکترونیکی موسسه طبق روالا گذشته برگزار میشود از تاریخ 1401/01/14 به بعد نحوه برگزاری کلاسها بنا به تصمیمات ستاد ملی کرونا میباشد.

از دانشجویان عزیز انتظار میرود که با پیگیری تکمیل واکسیناسیون ، تمامی تالش خود را برای عادی سازی فعالیتهای دانشگاه بنمایند.

موسسه آموزش عالی ابرار